TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Отрицателните лихви на БНБ вече подяждат бюджета

Сега - 17.07.2017

Владислав Горанов Отрицателните лихви на БНБ върху депозираните в нея публични средства вече започват да подяждат държавния бюджет. Пример за това е Сребърният фонд, в който се акумулират дългосрочно ...

Сребърният фонд вече се "подяжда" от отрицателна лихва

Mediapool - 17.07.2017

Сребърният фонд, който разполага с близо 2.8 млрд. лв. за подкрепа на държавната пенсионна система, вече не само не носи никаква доходност от депозита си в БНБ, но дори е на минус.