TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Маркетинг
Веб страницата TIME.mk на своите корисници им нуди можност да ги следат и пребаруваат најбитните и најновите вести на денот од повеќето информативни веб страници во Македонија (околу 50 веб страници на телевизии, весници, информативни агениции, портали и сл.). Страницата започна со работа во јули 2008, а од почетокот на 2010-та година се наоѓа во листата на 10 најпосетувани страници во Македонија.

Моментално, TIME.mk, бележи околу 600.000 посети месечно. Гледано преку дневни статистики, TIME.mk во работни денови бележи околу 25.000 посети, додека посетите за време на викенди се намалени за околу 30%. Во период од еден месец, TIME.mk го посетуваат околу 150.000 различни посетители. Во просек секој посетител на TIME.mk отвара по 7 страници, или со други зборови на TIME.mk месечно се отвараат преку 4.000.000 страници.

Контакт:
  • email: info AT time DOT mk
  • телефон: +389 75 590 912
  Опис Димензии Максимална
големина
Цена / неделно Резервирано
Позиција 1 Leaderboard 728 x 90 40 KB 349 € од 01.03.2010
до 30.04.2010
Позиција 2.1 Square Rectangle 250 x 250 40 KB 299 € од 06.04.2010
до 19.04.2010

од 17.05.2010
до 11.07.2010

од 02.08.2010
до 15.08.2010
Позиција 2.2 Square Rectangle 250 x 250 40 KB 299 € од 09.04.2010
до 29.04.2010
Позиција 3 Full Banner 468 x 60 40 KB 279 € од 19.04.2010
до 25.04.2010
Позиција 4 Full Banner 468 x 60 40 KB 249 € слободно
Позиција 5 Full Banner 468 x 60 40 KB 249 € слободно
Позиција 6 Full Banner 468 x 60 40 KB 249 € слободно
Takeover 1024 x XXX 100 KB 1000 € слободно
  • Во цените не е вклучен 18% ДДВ.
  • За 4+ неделно рекламирање цените се пониски за 20%.
  • Позициите за рекламирање се резервираат и плаќаат однапред.
  • Во цените не е вклучено изработка на рекламен банер.
  • На вашата позиција можете да поставите неколку банери кои што би ротирале со посакувана фрекфенција.


Дел од нашите клиенти